Biografi-Syaikh Muhammad Nahiruddin Al Albani

Nama beliau adalah Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh al-
Albani. Dilahirkan pada tahun 1333 H di kota Ashqodar ibu kota Albania
yang lampau. Beliau dibesarkan di tengah keluarga yang tak berpunya,
lantaran kecintaan terhadap ilmu dan ahli ilmu.
Ayah al Albani yaitu Al Haj Nuh adalah lulusan lembaga pendidikan ilmuilmu
syari’at di ibukota negara dinasti Utsmaniyah (kini Istambul), yang
ketika Raja Ahmad Zagho naik tahta di Albania dan mengubah sistem
pemerintahan menjadi pemerintah sekuler, maka Syeikh Nuh amat
mengkhawatirkan dirinya dan diri keluarganya. Akhirnya beliau
memutuskan untuk berhijrah ke Syam dalam rangka menyelamatkan
agamanya dan karena takut terkena fitnah. Beliau sekeluargapun menuju
Damaskus.
Setiba di Damaskus, Syeikh al-Albani kecil mulai aktif mempelajari bahasa
arab. Beliau masuk sekolah pada madrasah yang dikelola oleh Jum’iyah
al-Is’af al-Khairiyah. Beliau terus belajar di sekolah tersebut tersebut
hingga kelas terakhir tingkat Ibtida’iyah. Selanjutnya beliau meneruskan
belajarnya langsung kepada para Syeikh. Beliau mempelajari al-Qur’an
dari ayahnya sampai selesai, disamping itu mempelajari pula sebagian
fiqih madzab Hanafi dari ayahnya.
Syeikh al-Albani juga mempelajari keterampilan memperbaiki jam dari
ayahnya sampai mahir betul, sehingga beliau menjadi seorang ahli yang
mahsyur. Ketrampilan ini kemudian menjadi salah satu mata
pencahariannya.
Pada umur 20 tahun, pemuda al-Albani ini mulai mengkonsentrasi diri
pada ilmu hadits lantaran terkesan dengan pembahasan-pembahsan yang
ada dalam majalah al-Manar, sebuah majalah yang diterbitkan oleh
Syeikh Muhammad Rasyid Ridha. Kegiatan pertama di bidang ini ialah
menyalin sebuah kitab berjudul “al-Mughni ‘an Hamli al-Asfar fi Takhrij ma
fi al-Ishabah min al-Akhbar”. Sebuah kitab karya al-Iraqi, berupa takhrij
terhadap hadits-hadits yang terdapat pada Ihya’ Ulumuddin al-Ghazali.
Kegiatan Syeikh al-Albani dalam bidang hadits ini ditentang oleh ayahnya
seraya berkomentar. “Sesungguhnya ilmu hadits adalah pekerjaan orangorang
pailit (bangkrut)”.
Namun Syeikh al-Albani justru semakin cinta terhadap dunia hadits. Pada
perkembangan berikutnya, Syeikh al-Albani tidak memiliki cukup uang
untuk membeli kitab-kitab. Karenanya, beliau memanfaatkan

Perpustakaan adh-Dhahiriyah di sana (Damaskus). Di samping juga
meminjam buku-buku dari beberapa perpustakaan khusus. Begitulah,
hadits menjadi kesibukan rutinnya, sampai-sampai beliau menutup kios
reparasi jamnya. Beliau lebih betah berlama-lama dalam perpustakaan
adh-Dhahiriyah, sehingga setiap harinya mencapai 12 jam. Tidak pernah
istirahat mentelaah kitab-kitab hadits, kecuali jika waktu sholat tiba.
Untuk makannya, seringkali hanya sedikit makanan yang dibawanya ke
perpustakaan.
Akhirnya kepala kantor perpustakaan memberikan sebuah ruangan
khusus di perpustakaan untuk beliau. Bahkan kemudiaan beliau diberi
wewenang untuk membawa kunci perpustakaan. Dengan demikian, beliau
menjadi leluasa dan terbiasa datang sebelum yang lainnya datang. Begitu
pula pulangnya ketika orang lain pulang pada waktu dhuhur, beliau justru
pulang setelah sholat isya. Hal ini dijalaninya sampai bertahun-tahun.
Pengalaman Penjara
Syeikh al-Albani pernah dipenjara dua kali. Kali pertama selama satu
bulan dan kali kedua selama enam bulan. Itu tidak lain karena gigihnya
beliau berdakwah kepada sunnah dan memerangi bid’ah sehingga orangorang
yang dengki kepadanya menebarkan fitnah.
Beberapa Tugas yang Pernah Diemban
Syeikh al-Albani Beliau pernah mengajar di Jami’ah Islamiyah (Universitas
Islam Madinah) selama tiga tahun, sejak tahun 1381-1383 H, mengajar
tentang hadits dan ilmu-ilmu hadits. Setelah itu beliau pindah ke
Yordania. Pada tahun 1388 H, Departemen Pendidikan meminta kepada
Syeikh al-Albani untuk menjadi ketua jurusan Dirasah Islamiyah pada
Fakultas Pasca Sarjana di sebuah Perguruan Tinggi di kerajaan Yordania.
Tetapi situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan beliau memenuhi
permintaan itu. Pada tahun 1395 H hingga 1398 H beliau kembali ke
Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majelis Tinggi Jam’iyah
Islamiyah di sana. Mandapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Saudi
Arabia berupa King Faisal Fundation tanggal 14 Dzulkaidah 1419 H.
Beberapa Karya Beliau
Karya-karya beliau amat banyak, diantaranya ada yang sudah dicetak,
ada yang masih berupa manuskrip dan ada yang mafqud (hilang), semua
berjumlah 218 judul. Beberapa Contoh Karya Beliau adalah :
· Adabuz-Zifaf fi As-Sunnah al-Muthahharah
· Al-Ajwibah an-Nafi’ah ‘ala as’ilah masjid al-Jami’ah
· Silisilah al-Ahadits ash Shahihah
· Silisilah al-Ahadits adh-Dha’ifah wal maudhu’ah
· At-Tawasul wa anwa’uhu
· Ahkam Al-Jana’iz wabida’uha
Di samping itu, beliau juga memiliki kaset ceramah, kaset-kaset bantahan
terhadap berbagai pemikiran sesat dan kaset-kaset berisi jawabanjawaban
tentang pelbagai masalah yang bermanfaat.
Selanjutnya Syeikh al-Albani berwasiat agar perpustakaan pribadinya,
baik berupa buku-buku yang sudah dicetak, buku-buku foto copyan,
manuskrip-manuskrip (yang ditulis oleh beliau sendiri ataupun orang lain)
semuanya diserahkan ke perpustakaan Jami’ah tersebut dalam kaitannya
dengan dakwah menuju al-Kitab was Sunnah, sesuai dengan manhaj
salafush Shalih (sahabat nabi radhiyallahu anhum), pada saat beliau
menjadi pengajar disana.
Wafatnya
Beliau wafat pada hari Jum’at malam Sabtu tanggal 21 Jumada Tsaniyah
1420 H atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999 di Yoradania.
Rahimallah asy-Syaikh al-Albani rahmatan wasi’ah wa jazahullahu’an al-
Islam wal muslimiina khaira wa adkhalahu fi an-Na’im al-Muqim.

Diambil dari: http://al-madina.s5.com/Kisah/Biografi_Albani.htm; dinukil dari
salafyoon-online
diunduh kembali oleh http://www.ummusalma.wordpress.com
duinduh kembali oleh http://www.salafisend.wordpress.com)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: